!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Elavläsning

Kollektivt elabonnemang

Brf Rialto har kollektivt elabonnemang. Detta innebär att föreningen har tecknat ett abonnemang för hela fastighetens behov inklusive lägenheterna. Lokalerna är dock undantagna. Elmätarna fjärravläses och kostnaderna för lägenheternas elförbrukning debiteras samtidigt som avgiften kvartalsvis i efterskott. Genom det kollektiva abonnemanget får lägenhetsinnehavarna lägre elpris eftersom föreningen kan teckna abonnemang för en högre total förbrukning.

Avgiften

Avgiften fastställes av styrelsen och är för närvarande 132 öre/kWh (fr o m 2014-01-01), ingen fast avgift debiteras. Avgiften innefattar både kostnad för elnät och elenergi. Avgiften för lägenhetsförbrukning är beräknad på fastighetens totala förbrukning som ett genomsnitt under ett år. Elleverantörerna har olika taxor under året och kostnaden består av fasta och rörliga delar. Avgiften för lägenheterna har fastställs på grundval av tillgänglig statistik och kan behöva att ändras. Styrelsen följer kostnadsutvecklingen.

Varje lägenhetsinnehavare kan läsa av sin förbrukning på Internet. Se nedan.

Nya lägenhetsinnehavare behöver inte anmäla nytt abonnemang, detta fungerar automatiskt i samband med godkännandet av nya medlemmar. Vid överlåtelser måste dock säljare/köpare själva läsa av och komma överens om kostnadsfördelning av elförbrukningen.

INLOGGNING:

Varje lägenhetsinnehavare kan läsa av sin förbrukning på Internet. Adressen är: lgh.infometric.se.

Märk att på denna hemsida används en annan lägenhetsnumrering än den vanliga. Se föreningens hemsida under Lägenhetslista. Om du saknar inloggningsuppgifter, mejla mobilnummer, e-postadress, lägenhetsnummer samt namn till styrelse@brf-rialto.se så får du ett användarnamn och lösenord som du kan logga in med.

OBS! Vid överlåtelse av lägenheten måste säljare och köpare själva läsa av elmätare och komma överens om kostnadsfördelningen.