!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontakta styrelsen

Styrelsemail: styrelse@brf-rialto.se

Styrelsemedlemmar fr.o.m. årsstämman 2018 är följande:

Ordinarie ledamöter

Per Andersson, per.andersson@brf-rialto.se, 0733-773690, ordförande, lokaler, försäkring

Helena Nordström, helena.nordstrom@brf-rialto.se, fastighetsfrågor, sekreterare.

Göran Kördel, goran.kordel@brf-rialto.se, kassör. 

Roland Siegmeyer, roland.siegmeyer@brf-rialto.se, 0708-188184, samfälligheter, medlemmar.

Filip Wennerhult, filip.wennerhult@brf-rialto.se, Nyhetsbrev/Hemsida.

 

Suppleanter

Conny Andersson-Strand, conny.andersson-strand@brf-rialto.se,  nycklar, hissar.

Samir Sadoon, Samir.sadoon@brf-rialto.se, 0704-978188, Bredband/TV/telefoni och el.

Alexander Mårtensson, alexander.martensson@brf-rialto.se, Trädgård. 

Fredrik Forsberg, fredrik.forsberg@brf-rialto.se, soprum, tvättstuga.

 

Valberedningen:

 

Agneta Andhamre

Mobil: 0702042654

E-mail: agneta_andhamre@hotmail.com

 

Fredrik Svahn

Mobil: 0730 456 407

E-mail: fredrik.svahn@ericsson.com

 

För ärenden rörande månadsavgifterna kontakta:

Hem och Fastighet AB

Tel 08-429 80 02 - tel tid 09.30-11.30

https://www.hemochfastighet.se/index.php

medlem@hemochfastighet.se


Om Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Styrelsen träffas en gång i månaden för att diskutera olika områden som berör föreningen. Ämnen som kan avhandlas:

  • Föreningens kostnader och intäkter
  • Stadgar
  • Garantibesiktning
  • Fastighetens förvaltning, felanmälan
  • Nya medlemmar
  • Uthyrning av lokaler
  • Nyckelärenden
  • Trivselregler
  • Gemensamma utrymmen

 

Intresserad av styrelsearbete?
Är du intresserade av att påverka din boendesituation eller bara lära dig hur styrelsearbete i föreningar fungerar? Det finns flera områden man kan engagera sig inom, beroende på intresse och tid. Kontakta någon i styrelsen.