!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

 

Parkering är tillåten inom Filmstadens område endast på markerade platser.

Parkeringsplatser (liksom övrig gatumark inom Gamla Filmstadens område) samt garage ägs av Filmstadens Samfällighetsförening.

Parkeringen sköts av Samfälligheten.

P-platser

Inom Gamla Filmstadens område tillämpas boendeparkering d v s man betalar 750 kr per kvartal och har rätt att parkera på markerade platser inom området. Området avgränsas av muren, dessutom ingår platserna (ut mot Råsundavägen) utanför grindarna. I övrigt är parkering inom området förbjuden. I markerade platser får även besökande parkera mot avgift i parkeringsautomat.

Observera att parkering endast är tillåten inom markerade platser. Det är inte tillåtet att parkera bredvid sophuset på gångvägen in mot gården.

Rätt till boendeparkering har endast de som bor inom området. Boendeparkeringen administreras av Q-Park AB:

hyraplats@q-park.se

Tel 0771-96 90 00

Fax 08-722 45 97

www.q-park.se

Utanför Gamla Filmstadens område finns möjlighet till utnyttjande av Solna stads boendeparkering. Klicka här.

Garage

Garage finns under alla hus inom Filmstaden förutom Rialto och Flamman. Bostadsrättsföreningen Rialto disponerar 41 platser. Dessa platser kostar 800 kronor per månad. Varje bostadsrättsförening har sin egen kölista. Från och med den 1 januari 2014 kommer DKR AB att administrera köhantering och kontraktsskrivning åt föreningarna i Filmstaden. Är du intresserad av en garageplats fyller du i en intresseanmälan genom att klick på länken. Garage

Endast medlemmar i Brf Rialto kan inneha någon av föreningens garageplatser och om medlem som innehar en garageplats flyttar går garageplatsen tillbaka till kön. Kötiden räknas från anmälningsdatum för överlåtna lägenheter dock tidigast från tillträdesdatum. När en garageplats blir ledig erbjuds den till den som har köplats 1. Om köplats 1 inte önskar utnyttja platsen går erbjudandet till köplats 2. Köplats 1 bibehåller sin plats i kön. Ny medlem som förvärvar en lägenhet övertar inte garageplatsen från tidigare medlem.

Observera att garageplatser inte får hyras ut i andra hand, däremot får de lånas ut under kortare perioder.

Nedanstående är en sammanställning av fördelningen av garageplatser i Filmstaden samt Rialtos platser.

 

Garage

Totalt antal platser

Rialtos platser

Kasematten

31

0

Palladium

40

8

Rival

79

9

Garbio

56

12

Röda Kvarn

49

13

Summa

255

42