!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Fel i allmänna utrymmen

Felanmälan görs till föreningens fastighetsförvaltare EFS. Nedan ser du vilka kontaktalternativ som finns.

Direkttelefon till vår ansvarige fastighetsskötare

Måndag-torsdag 07.00-16.00, fredagar 07.00-14.00

070-311 68 84 alternativt 070-831 24 31

EFS kundtjänst

Vardagar 08.00-17.00 på telefon 08-580 119 50

EFS hemsida

www.efsab.se

Jourtjänst (endast för akuta fel)

Jourutryckningar är kostsamma och skickas endast på fel av allvarlig, akut karaktär och som utgör fara för fastigheterna eller boende om de ej åtgärdas omgående. Exempel på sådana fel är vattenläckage, strömavbrott, inbrott eller rökförekomst. Jourbil skickas inte på sånt som kan vänta med åtgärd till följande vardag.

Jourtelefon (gäller all övrig tid): 0708-39 14 79

Fel på hissarna

Hissfel anmäls enklast direkt till Kone på det telefonnummer som finns i hissen. Hissfel kan också anmälas till EFS. EFS tar då kontakt med Kone.

Anmäler du ett hissfel till Kone, meddela då också styrelsen så vi kan bevaka ärendet. 

Vem ansvarar för vad? 

Det är föreningens stadgar som avgör om det är den enskilde bostadsrättshavaren eller föreningen som bekostar en felavhjälpning. Det man ska vara medveten om är att man som enskild har ett relativt långtgående ansvar. Föreningens stadgar säger att:

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenheten räknas:

  • lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
  • lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
  • rökgångar
  • glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar
  • lägenhetens svagströmsanläggningar

 

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler. Bostadsrättshavaren svarar inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och ytterdörrar.

Felanmälan gällande lägenheten

Behöver du hjälp med att åtgärda ett fel i lägenheten, ta kontakt med EFS så hjälper dem dig.

Tänk på att du är ansvarig för kostnaderna i enlighet med det som står ovan.

Fönster, balkong- och altandörrar

Går låsen som håller ihop fönsterbågarna sönder finns reservlås hos Styrelsen. Se mer under Tips & råd