!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor & Avfall

Föreningens medlemmar har tillgång till två soputrymmen, ett soprum på Mauritz Stillers väg och ett sophus på Edvin Adolphons väg. En separat del av sophuset disponeras av föreningens hyresgäster.

MATAVFALL
Alla uppmanas att sortera sina matrester, tre kärl för matavfall finns på Mauritz Stillers väg och tre stycken i sophuset på Edvin Adolpshons väg.

Att sortera matavfall är frivilligt men målet är givetvis att alla i föreningen väljer att göra detta och att vi därmed kan minska kostnaden för avfallshanteringen.

HUSHÅLLSAVFALL OCH TIDNINGAR
Påsar med hushållsavfall måste knytas ihop ordentligt, och placeras i sopkärlen. Inga soppåsar får lämnas ovanpå sopkärlen eller på golvet.

GLAS OCH KARTONGER

Vi har två kärl för kartong/pappersförpackningar och kärl för glas på Edvin Adolphsons väg och ett kärl för kartong på Mauritz Stillers väg. Tömning av tidningar/kartong och glas sker varannan vecka.

Det inte är tillåtet att ställa tomglas utanför kärlet när det är fullt. 

ÖVRIGT AVFALL

Containrar för grovsopor finns på Råsundavägen mellan adressnummer 139 och 141. Vad gäller möbler och andra grovsopor hänvisas till Kvarnkullens återvinningscentral i Ursvik. Adressen är Gamla Enköpingsvägen 129. Här kan vi kostnadsfritt lämna grovsopor, farligt avfall, elektronik och förpackningar till återvinning.

Tips hur du ska sortera dina grovsopor finner du hos Sörab: www.soren.nu/sortera-1.asp

Farligt avfall:
Varje helgfri torsdag kl 17-18.30 står Miljöbilen i Solna C, vid Solnaplan. Här kan allmänheten lämna sitt farliga avfall och små-el. Kemikalier, glödlampor, lysrör, batterier och allt med sladd och/eller batteri upp till en microvågsugns storlek lämnas över till personalen i bilen. Det insamlade avfallet körs till en behandlingsanläggning och oskadliggörs eller återvinns.

 

Mer om sophantering och farligt avfall finns att läsa på Solna Stads hemsida, se rubriken Länkar