!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman.

 

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.
c) Lämna inte källardörrar olåsta.
d) Var försiktig med eld (se p. 4 nedan).
e) Säkerställ att din brandvarnare fungerar (batterier)
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.
g) Blomlådor skall hänga innanför balkongräcket

 

3. Parkering av cyklar, barnvagnar etc

Cykelparkering får ej ske framför ytterdörrar. Av brandskäl får inga barnvagnar, cyklar eller andra skrymmande föremål placeras i trapphusen.

 

4. Rökning och grillning

• Tänk på att om rökning sker på balkonger/terasser så kan röken flytta sig till andras lägenheter.

• I samband med grillning utomhus skall likaledes hänsyn tas till att röken kan flytta sig till andras lägenheter.

• Det är ej tillåtet att grilla på balkongerna (dock tillåtet på terrasser och uteplatser).

• Ta själv hand om (och ta med) egna fimpar.

 

5. Tvättstugorna

För allas trivsel - vänligen städa efter att du använt tvättstugan:

- töm filter i torktumlarna
- töm filter i torkskåpet
- torka av maskiner
- rengör golv
- dra ut mangelduken helt och hållet
- stäng fönstren
 

Om bokad tvättid ej utnyttjas – får den nyttjas av annan medlem om tvättstugan ej tagits i anspråk en timme efter bokad starttid. De medlemmar som ej använder sig av tvättstugan bör flytta sin nyckelkolv från bokningstavlorna till t ex ”parkeringsplatsen” under tavlan (så att de ej blockerar tvättider i onödan).


Tvättstugan bokas tre timmar åt gången. Inom de tre bokade timmarna bör såväl tvättning, ev torktumling samt städning vara genomfört, dvs det är ej tillåtet att dra över den bokade tiden.

 

Torktumlarna ska gå programmet ut och inte avbrytas. Dessutom ska dörren till tumlaren hållas öppen när den inte används.

 

6. Soprum

Soprummen är enbart  avsedda för hushållsavfall, wellpapp, glas samt tidningar. 

 

7. Störande ljud

Störande ljud (t ex att borra i väggarna, högt musikljud etc) bör undvikas efter klockan 20.00.

 

8. Husdjur

Hundägare skall hålla hundar kopplade inom gården. Kattägare skall vara uppmärksam så katterna ej smutsar ned i sandlådan.

 

9. Innergården

Innergården får givetvis användas för samkväm, lek och spel. Särskild aktsamhet bör dock ske i samband med ev. bollspel (risk för krossade fönster, förstörda rabatter etc). Äldre barn bör visa aktsamhet mot mindre barn.

 

 

Uppdaterad 2013-05-20